Östermalmsnaprapaterna

Axelsmärta

Långvarit arbete ovanför axelhöjd samt en dålig muskulatur eller nedsatt rörlighet i axelleden kan leda till ett flertal olika smärttillstånd i axeln. Vanligaste smärttillstånden i axel är inklämning, frozen shoulder och kalkaxel.