Östermalmsnaprapaterna

Nackspärr

Nackspärr uppkommer ofta efter en hastig rörelse med huvudet eller efter att man har sovit i en olämplig ställning. Ofta har man svårare att röra huvudet åt ena hållet, det kan även smärta att böja huvudet framåt och/ eller bakåt. Smärtan kommer vanligen från muskulatur som ligger i kramp. Värken och stelheten går oftast över av sig själv men med rätt behandling lindras besvären snabbare.